About Us

Food and
Technologies
Health
Energy and
Technologies
Biotechnology
Fintech
Defense
Industry
More

PortfolioTeam

Uğur Mutluhan Oruncak

Uğur Mutluhan Oruncak, a member of Eksim Ventures Investment Committee, started his career in Türkiye with TRT and continued his career in Canada and the USA with Nortel Networks, Mitel Corporation, DMR Consulting and Empirix/Oracle. After returning to Türkiye, he held senior management positions as Corporate Marketing Director at Türk Telekom Group and Chief Marketing Officer (CMO) at Türk Telekom International. Mr. Oruncak is the Head of Strategy and Business Development at Eksim Holding and a Board Member at Yolcu360, a joint venture of Eksim Holding.

Uğur Mutluhan Oruncak holds a Bachelor's and Master's degree in Electrical and Electronics Engineering from METU and an MBA from McGill University.

Ahmet Akif Demirbaş

Mr. Demirbaş started his professional career as a Research Assistant at the Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) and worked as an Economist and Assistant Secretary General at the Independent Industrialists' and Businessmen's Association. Demirbaş took part in the establishment process of the Türkiye Wealth Fund, and also worked on the legislation regarding the National Lottery and Horse Racing License. After completing his legal internship, Demirbaş obtained his license and is registered with the Istanbul Bar Association. Demirbaş is currently the M&A Manager at Eksim Holding.

Demirbaş holds a double bachelor's degree in economics from Bilkent University and a law degree from Istanbul Commerce University. He continues his postgraduate studies in the field of private law, especially in the field of blockchain and crypto assets law.

Serdar Bahadır

Mr. Bahadır started his professional career as a Project Coordination Engineer at Enka and gained experience in business development and sales activities as well as field experience in various companies related to construction chemicals. In 2017, he started working as Project Manager/Supplier Development at EUAS International in the Energy sector. Since 2020, he has been working as M&A Senior Specialist at Eksim Holding's Strategy and Business Development Department.

Bahadır graduated from ITU Civil Engineering Department and completed his master's degree in Business Administration at Galatasaray University in 2017.

Inalcan Güleç

Inalcan Güleç started his career at Avea in 2007 at the Corporate Sales Support team. Afterwards, he worked as a Sales-Marketing Specialist at Fer Mas, Ferrari and Maserati Türkiye Distributor in 2008. Following his master's degree, he worked as Marketing Manager at Hilton Worldwide's Regional Marketing Office for Eastern Europe, Israel, Türkiye, Russia and CIS between 2012 and 2015. Afterwards, he worked as Commercial Marketing Manager and Corporate Segment Manager at Vodafone Türkiye between 2015 and 2020, and as of 2020, he worked as Business Development Manager in charge of Commercial Operations at an Estonia-based SaaS software startup. Mr. Güleç is currently working as a Senior Investment Partner at Eksim Ventures.

 

Mr. Güleç completed his secondary education at Robert College and received his bachelor's and master's degrees from Boğaziçi University.

Ali Halit Pehlivanoğlu

Ali Halit Pehlivanoğlu is a Senior Investment Associate at Eksim Ventures. He started his career in 2016 at Eksun A.Ş., a subsidiary of Eksim Holding, in the Foreign Trade department and worked with the Assistant General Manager later on. In 2019, he held the position of International Store Merchandiser at LC Waikiki and managed all product-side processes of the group in Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Iraq, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Hungary, Croatia and Poland.

 

He holds a bachelor's degree in International Trade from Boğaziçi University. He speaks English and Spanish.

Ahmet Berk Tekin

Ahmet Berk Tekin, an Investment Analyst at Eksim Ventures, started his career as ERP, Oracle, SQL Support Specialist at iThinka Information Technologies in 2018. At the beginning of 2022, he started his career at Eksim Ventures.

 

He started his education at Syndey Technology University and then graduated from Istanbul Technical University as an Industrial Engineer. He works on analytical data in the investment sector.

KVK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

İşbu KVK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eksim Blok No:36 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatıyla EKSİM VENTURES TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.  (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

 • Ad, soyad,
 • Adres ve iletişim bilgileri
 • Web kullanıcıları için web formlarının içeriği, WAN-IP adresleri, web sitesinde izlenilen yol

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda;

 • Hissedarlara
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklara
 • Topluluk şirketlerine
 • Şirket çalışanlarına
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, organizasyon etkinlikleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ


Kişisel verileriniz Şirket prosedürleri ve mevzuat gereğince ve mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak tarafımızca muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.