Takım

Uğur Mutluhan Oruncak

Eksim Ventures Yatırım Komitesi üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, Türkiye’de TRT ile başlayan iş hayatına, Kanada ve ABD’de Nortel Networks, Mitel Corporation, DMR Consulting ve Empirix/Oracle ile devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Türk Telekom grubunda Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü ve Türk Telekom International’da Pazarlama Başkanı (CMO) olarak üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Oruncak, Eksim Holding’deki Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı görevinin yanı sıra, Eksim Holding’in ortaklığı olan Yolcu360’da Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uğur Mutluhan Oruncak, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecesini aldıktan sonra McGill Üniversitesinde MBA yapmıştır.

Av. Ahmet Akif Demirbaş (LLM)

İş hayatına SESRIC’te Araştırma Asistanı olarak başlayan Demirbaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde Ekonomist ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş sürecinde yer alan Demirbaş, THY, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Çaykur gibi şirketlerin Türkiye Varlık Fonu’na devrinde   görev almıştır. Avukatlık stajını tamamlamasının ardından ruhsatını alan Demirbaş, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Demirbaş, halen Eksim Holding’de M&A Müdürlüğü görevini yürütmekte ve Eksim Ventures’ta girişim sermayesi yatırımlarını yönetmektedir.

 

Çift lisans diploması sahibi olan Demirbaş, Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünden ve İstanbul Ticaret Üniversitesi hukuk bölümünden ayrı ayrı mezundur. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi özel hukuk ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Blockchain ve kripto varlıkların hukuku, girişim sermayesi ve startup hukukubaşta olmak üzere özel hukuk alanında ve venture capital yatırımları üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Serdar Bahadır

İş hayatına Enka’da Proje Koordinasyon Mühendisi olarak başlayan Bahadır, yapı kimyasalları ile ilgili çeşitli firmalarda saha deneyiminin yanı sıra, iş geliştirme ve satış faaliyetlerinde tecrübe kazanmıştır. 2017 yılında Enerji sektöründe EUAS International’da başladığı Proje Yöneticiliği/Tedarikçi Geliştirme görevinin ardından 2020 yılında bu yana Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’nda M&A Kıdemli Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Bahadır, Galatasaray Üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisansını 2017 yılında tamamlamıştır.

İnalcan Güleç

İnalcan Güleç, 2007 yılında Avea’da Kurumsal Satış Destek ekibinde iş hayatına başlamıştır. Sonrasında 2008 yılında Ferrari ve Maserati Türkiye Distribütörü Fer Mas’ta Satış-Pazarlama Uzmanlığı görevini üstlenmiş, yüksek lisans eğitiminin ardından 2012-2015 yılları arasında Hilton Worldwide’ın Doğu Avrupa, İsrail, Türkiye, Rusya ve BDT Bölge Pazarlama Ofisi’nde Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından, 2015-2020 yılları arasında Vodafone Türkiye’de Ticari Pazarlama Yöneticiliği ile Kurumsal Segment Yöneticiliği görevlerini üstlenmiş, 2020 yılı itibarıyla Estonya merkezli bir SaaS yazılım girişiminde Ticari Operasyonlardan Sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Güleç, Halen Eksim Ventures ekibinde Kıdemli Yatırım İş Ortağı olarak görev yapmaktadır.

 

Ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Güleç, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır.

Ali Halit Pehlivanoğlu

Eksim Ventures ekibinde Kıdemli Yatırım İş Ortağı olarak görev yapan Ali Halit Pehlivanoğlu, 2016 yılında Eksim Holding’e bağlı Eksun A.Ş.’de Dış Ticaret bölümünde iş hayatına başlamış ve sonrasında Genel Müdür Yardımcısı ile beraber çalışmıştır. 2019 yılında LC Waikiki şirketinde International Store Merchandiser görevini üstlenerek çeşitli zamanlarda Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Irak, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Macaristan, Hırvatistan ve Polonya ülkelerinde grubunun ürün tarafındaki tüm süreçlerini yönetmiştir.

 

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden almıştır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Ahmet Berk Tekin

Eksim Ventures ekibinde Yatırım Analisti olarak görev yapan Ahmet Berk Tekin, 2018 yılında iThinka Information Technologies şirketinde ERP, Oracle, SQL Destek Uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır. 2022 yılının başında Eksim Ventures ekibindeki kariyerine başlamıştır.

 

Eğitim hayatına Syndey Teknoloji Üniversitesinde başlamış daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun olmuştur. Yatırım sektöründe analitik veriler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

KVK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

İşbu KVK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eksim Blok No:36 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatıyla EKSİM VENTURES TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.  (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

 • Ad, soyad,
 • Adres ve iletişim bilgileri
 • Web kullanıcıları için web formlarının içeriği, WAN-IP adresleri, web sitesinde izlenilen yol

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda;

 • Hissedarlara
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklara
 • Topluluk şirketlerine
 • Şirket çalışanlarına
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, organizasyon etkinlikleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ


Kişisel verileriniz Şirket prosedürleri ve mevzuat gereğince ve mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak tarafımızca muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.